banner

Company Honor

Den engelska originalversionen av miljöledningssystemets certifiering (2020.07.07)


Den engelska originalversionen av certifieringscertifikatet för arbetsmiljö och säkerhet (2020.07.07)


Engelskt original av kvalitetsledningssystemets certifiering (2020.07.07)


Standardiseringscertifikat för säkerhetsproduktion


2020 kreditbetyg AA+ (2020.08.14)


Två-i-ett certifikat för bedömning av integrationshanteringssystem


Liaoning Jiucheng AAA Enterprise Credit Rating Certificate (2021.6)


National Advanced Enterprise of Quality and Integrity


Högteknologiskt företagscertifikat 2019-12-19


National Industrial Product Product License (original)


Nationell praktisk utbildningsbas för proffs inom metrologi—certifikat


Alibaba kvalificerad leverantör (plakett)


Sino-tysk demonstrationsprojekt för intelligent tillverkning (Industry 4.0) undersökt gemensamt av Fraunhofer Institute i Tyskland


1/13